een jaar zonder the Flying Stars

Mededeling voor donateurs / genodigden en belangstellenden

 

 

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft vernomen hebben de genomen maatregelen, ter voorkoming van uitbreiding van het corona virus Covid-19, voor de gehele cultuursector een zeer groot effect.

 

Wij, the Flying Stars, zijn afgelopen seizoen daar op verschillende manieren mee geconfronteerd en dat heeft er zorg voor gedragen dat er diverse voorstellingen, tot onze spijt, moesten worden afgezegd.

U, als donateur, genodigde en belangstellende, heeft de laatste show "Harrewarderi'je" waarschijnlijk wel kunnen meemaken en daar zijn wij verheugd over.

 

Minder verheugd zijn wij om u mede te delen dat in het komende winterseizoen 2020/2021 geen show van The Flying Stars voor het voetlicht zal worden gebracht.

 

De onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de, voorlopig gestelde, datum van 1 september vallen voor onze voorbereidingen zeer ongunstig uit.

Dit alles heeft ons doen besluiten geen show voor te bereiden voor het komende winterseizoen en wij rekenen hierbij op uw begrip.

U krijgt, voor het komende seizoen, geen verzoek toegezonden om donateurgeld over te maken naar ons, dat lijkt ons niet geheel gepast.

De keuze, om eventueel wel een bijdrage te geven en ons daardoor financieel te steunen, laten we aan u over.

 

Een jaar zonder optreden van The Flying Stars zal voor ons allen vreemd zijn.

De passie en inzet om u te vermaken, de drukte in de voorbereiding, het reizen door het land, het opbouwen / afbreken en alle aspecten rondom onze cabaretgroep en u als publiek........wij gaan het missen het komende seizoen.

 

Wij geven u echter aan dat wij, in het winterseizoen 2021/2022, met een geheel nieuwe show terugkomen en daarvan ontvangt u tijdig bericht.

 

Bestuur en leden

The Flying Stars

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u toch doneren en ons een steuntje in de rug geven?

 

NL 19 RABO 0371 9680 38 t.n.v. The Flying Stars  o.v.v. bijdrage 20/21