Optredens 2022 !!! Nu kaarten bestellen!!!

The Flying Stars toch weer op de planken.

Nadat de meeste stofwolken van de corona waren opgetrokken hebben de leden van The

Flying Stars de koppen bij elkaar gestoken.

In het jaar waarin corona het gehele seizoen van de voorstelling irritoasies in de war schopte

werden alle nog openstaande optredens afgeblazen.

Juist dat seizoen zou het laatste jaar van the Flying Stars worden omdat door persoonlijke

omstandigheden meerdere leden de groep zouden verlaten en daardoor de groep teveel uit zou

dunnen alsmede het feit dat er geen vervangers beschikbaar of te vinden waren.

Dat door dit besluit het 75 jarig bestaan net niet zou worden gehaald was een negatief puntje.

Inmiddels prijkt de leeftijd van 75 jaar dus wel achter deze groep toneelspelers en zangers en

gaat men nog 3 maal op de planken met de bovengenoemde revue.

Dit betekent voor de leden van the Flying Stars dat er ook weer druk gaat worden geoefend

om de teksten en liedjes weer goed onder de knie te krijgen.

De afgelopen weken hebben de donateurs en andere belangstellenden, die voor deze revue

kaarten hadden besteld en betaald, bericht ontvangen met een voor hen beschikbare datum.

De reacties zijn positief en men kijkt er naar uit om een gezellige avond te hebben.

Vanaf 1 augustus as. start de vrije verkoop van kaarten en aldus kunt u nog bij een van de

optredens aanwezig zijn, alvorens het doek definitief valt.

Kaarten kunt u bestellen via de mail info@flyingstars.nl of middels de website

www.flyingstars.nl onder het kopje kaarten.

De kaarten kosten slechts 10 euro per stuk.

The Flying Stars treden op 14 oktober op in Zalencentrum Klijnstra te Wolvega aanvang

20.00 uur, op 22 oktober in et Buurthuus te Noordwolde om 14.30 uur en om 20.00 uur.

De laatste avond is er live muziek met Sander Metz en kunnen de beentjes van de vloer.

Wij verzoeken u bij uw bestelling duidelijk aan te geven voor welk optreden u kiest.

Wij zien u graag verschijnen bij een van de drie laatste optredens van the Flying Stars.