Over Oons

Femmie van Veen

Tenielspeulster en siktreteresse.

 

 

Ik bin sund 1997 bi’j “The Flying Stars”. Ik bin altied al gek west op tenielspeulen. Op de legere schoele hadden we teniel en ik vun et prachtig. 

Mit de dörpsfeesten bin ik opvalen, en ik was al een peer keer vraogd of ik niet bi’j et kabberet wol. Mar ja, de kiender toen nog klein en mit et wark moest et ok nog te kombineren wezen.

En toen opiens he’k de kneupe deur hakt, en ik heb d’r beslist gien spiet van.

Ok schrief ik schetsies en zit in de kleding en pergrammecommissie.  

Allemaole dingen die ik mit een protte plezier doe.

Romana Agricola

Ik bin zangeres bi’j the“The Flying Stars” sund 1999.

 

Ik bin deur Geesje Delfsma vraogd, die mi’j heurde zingen op oonze brulloft en heb drekt ja zegd en gien mement spiet had.

 

Bin trouwd mit Gerard en heb twie kiender Joel en Dylan, waorvan de ooldste ok al weer in een band zit.

 

Veerder doe ik de kleding verhuur en zit in de pergramme commissie.

Wout Bakker

Veurzitter sund 2009, sund 1986 bi'j the Stars.

 

Ik bin Wout en bin in 1956 geboren in Wolvege. Mien jeugd heb ik deurbrocht in Ooldelaemer en Spange. Toen ik trouwd bin kwamen wi’j in Hooltpae terechte.

Onderhaand woon ik weer in Wolvege.

Ik was een jaor of 20 toen ik in anraeking kwam mit tenielspeulen. Vanof mien 30ste bin ik bi’j et kabberet kommen, dat trok mi’j meer dan teniel, cabberet is vule ofwisselender dan teniel.

Omdat ik een geboren en getogen Stellingwarver bin, vien ik ’t mooi dat we oonze pergramme’s al  jaoren lang grotendiels in oons eigen taeltien doen.

Tevreden bin wi’j , as we argens speult hebben en de meensken nao ofloop zeggen dat ze een mooie aovond had hebben. Daordeur blieven we as groep arg enthousiast en motiveerd om elk jaor weer een ni’j pegramme te maeken.

Groet Wout en ik hoop jim te zien bi’j ien van oonze (hopelik) nog vule optredens.

Geert Popkema

Sund 2015 bin ik zanger bi’j The Flying Stars.

Daorveur vule jaoren lid west van Tenielvereniging “Oosterstreek” als tenielspeuler en podiumtechnicus.

Ik heb speuld als zanger-gitarist in de daans- en stemmingsorkesten “Freetime” en “Calipso”. En meziek blieft toch kriebelen.

En toen Joop veur de 5e keer d’r now echt mit ophul, het Aagje mi’j vraogd om bi’j de Stars te gaon zingen….Ik heb mar ja zegt.

Ik bin geboren in Appelscha in 1961 en via Oosterstreek en Boyl woon ik now saemen mit Jeanet in Noordwoolde.

Peter Spin

Functies : Tenielspeuler /  Zanger en daornaost Ponghoolder / Webstee / Afspraoken en Schriever van schetsies.

Doet mit sund seizoen : 2010 /2011

Ik bin verscheidene keren naor een optreden west van “The Flying Stars” en vun de aovonds zo heerlik ontspannen verlopen omdat de anwezige meensken zo intens geneuten van de schetsies en de meziek.

In 2010 bin ik vraogd deur een aandere tenielvereniging uut mien buurt / omstreken en daor kreeg veurzitter Wout Bakker van “The Flying Stars” locht van en aldus wodde ik ok deur hun benaoderd om toe te treden. Nao een kotte overdenking heb ik instemd en ik moet zeggen : Ik geniet elke keer van oons optreden.

Et is in de maonden september en oktober bikkelen om alles onder de kni’je te kriegen. Niet alliend de schetsies en lietes vraogen andacht mar ok de hiele organisaosie d’r omme henne vargt de neudige tied.

As we dan de maond november in gaon en oonze huusshows geven hebben an oonze trouwe donneteurs, dan trekken we et laand in om diverse groepen meensken een gezellige aovond te geven.

Een fantastisch gevuul.

Metsje de Vries

Tenielspeelster, zit vanaf 2000 bi’j de “stars”.

 

Jelly Bakker het me vraogd of ik er wat veur vuulde om bi’j de “stars” te kommen en daor heb ik nog steeds gien spiet van.

 

Veerder schrief ik ok schetsies veur de “stars”.

Aagje Roeles

Hallo, ik bin Aagje Roeles Hoekstra sund 2013 bi'j The Flying Stars.

Geboren en getogen in Hooltpae.

Trouwd mit Roel. 2 kiender, Karin en Barbera.

Ik wone in Steggerde tot alle tevredenhied en daor runnen wi'j een boerkerie.

Ik bin kok van beroep en heb van mien hobby mien wark maekt.

Ik wandel graeg en winkelen is mien favoriete bezighied.

Et zingen lopt al jaoren deur mien leven, zonder kan ik aenlik niet.

Een uitlaot kleppe zeg ik altied.

Ik heb ok jaoren mit verscheidene benties optreden.

Mar alle daans en feesten lopen al jaoren terogge, dus had ik weer tied veur the flying stars.

Jaoren leden, ik was 12 jaor, heb ik ok een jaor of 5 bi’j de stars optreden.

Mar dat kon ik op een gegeven mement niet combineren mit warken, verkering, korfbal etc.

Mar hier bin ik weer en heb d’r onwies vule zin an .

Beste meensken, tot kiek es, bi’j de stars.       Groet Aagje.

 

Alberto Spin

Geluudtechniek.

 

Sund 2012 betrokken bi’j “The Flyings Stars”, bin vraogd deur Peter om een stok technische ondersteuning te geven.

 

 

Geertje de Graaf

 

Sund 1952 bi'j The Flying Stars.

As klein maegien bin ik lid wodden van “The Flying Stars”, waor ik meziekles kreeg en mandoline leerde speulen. Toen dat laeter veraanderde in een cabberet groep bin ik souffleuse ( veurzegster ) wodden.

Veerder help ik mit et maeken van et pergramme en et uutzuken van de kleding.

Gerrit Bouw

 

Sund 2015 bi'j the Stars. 

Ik vien et leuk om wat te betekenen veur the Flying Stars.

Misschien kan mien ervering in de muziek bi’jdregen tot een nog groter succes.

Ik hoop op een lange en vruchtbaore saemenwarking.

Japie Punter

 

Sund 2017 bi'j the Flying Stars. 

Ik bin Japie Punter en woon in Hooltpae.

Mit de dörpsfeesten was ik altied aorig actief in de jeugdcommissie, veural mit de techniek en geluud. Bv mit et helpen van playbackshows van de kiender.

Ok deed ik zelf graeg mit an de playbackshow, ’s aovends. En ja van et ien komt et aander. Ik had al es anbeuden om bi’j the Flying Stars wat te doen, mar ja…toen was d’r gien vacature. Omdat Peter V. ophul, bin ik vraogd veur et geluud. Leuk.

Ik hool trouwes ok vule van humor en gezellighied, dus bin ik now op et goeie plak.